Loading...
Tin tức  Tin thị trường và sản phẩm

Bản tin xuất - nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023

Năm 2023, giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 515 triệu USD (tăng 26,2% so với cùng kỳ 2022); giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 3,53 tỷ USD (giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2022).

I. Tình hình xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023

Năm 2023, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đạt 515 triệu USD (tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2022 (409 triệu USD), là nhóm lĩnh vực tăng mạnh nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp). Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 132 triệu USD, tăng 24,1%; xuất khẩu thịt và phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 157 triệu USD, tăng 36,3%.
Tổng khối lượng lợn xuất khẩu năm 2022 là 11.518 tấn; năm 2023 đạt 12.276 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu thịt lợn của Việt Nam ước đạt gần 63,3 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ 2022 (49,314 triệu USD).
Năm 2023, xuất khẩu thịt trâu và bỏ giảm về lượng và giá trị so với năm 2022. Cụ thể, xuất khẩu thịt bò đạt 76.825 kg (đơn giá bình quân 14,7 USD/kg), trong khi năm 2022 là 118.657 kg (đơn giá bình quân 19,4 USD/kg); xuất khẩu thịt trâu năm 2023 đạt 316.360 kg (đơn giá bình quân 3.5 USD/kg), năm 2022 đạt 125.175 kg (đơn giá bình quân 3.8 USD/kg).

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi năm 2023 tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2022

Lượng xuất khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam đạt 4.634 tấn. Sản phẩm xuất khẩu từ gia cầm chủ yếu từ chân gà, cánh gà… Gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Papua New Guinea, Hồng Kông, Cam puchia.
Bảng 1. Xuất khẩu lợn giống và gà giống giai đoạn 2022- 2023
Đối tượng  2022 2023 So sánh 2023/2022 (%)
Tổng xuất khẩu lợn sống (con) 21.560 7.547 35,0
Lợn sống (con) Lợn cái 5.076 1.079 21,3
Lợn đực 106 88 83,0
Lợn con  15.400 5.700 37,0
Lợn thịt 978 700 71,6
Tổng xuất khẩu gia cầm sống (con)      
Gia cầm sống (con) Gà giống hướng trứng 793.193 689.280 86,9
Gà trắng giống 4.970.899 5.378.280 108,2
Lượng trâu bò sống nhập khẩu (con)      
Bò cái mang thai (con) 1.056 13.477 1276,2
Bò sữa mang thai (con)   1.144  
(nguồn tổng hợp từ TT. Chuyển đổi số và Thống kê NN và AgroMonitor)
 
Đặc biệt, ngày 16/11/2023, Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch lô sản phẩm tổ yến đầu tiên sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư đã ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vào ngày 09/11/2022.

II. Tình hình nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023

Tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023 đạt 3,53 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa ước đạt 1,17 triệu USD, giảm 6,6%; giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật ước đạt 1,51 tỷ USD, giảm 0,6% (nguồn tổng hợp từ TT. Chuyển đổi số và Thống kê NN và AgroMonitor).

Năm 2023, Việt Nam ước nhập khoảng 114 nghìn tấn thịt lợn (chiếm gần 3% tổng tiêu thụ thịt lợn trong nước); 245,6 nghìn tấn thịt gia cầm (chiếm 12%); 179,7 nghìn tấn thịt trâu, bò (chiếm 36% tổng tiêu thụ thịt trâu, bò trong nước). 

Tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023 đạt 3,53 tỷ USD, giảm 4,4% so với năm 2022. Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi năm 2023 đạt 515 triệu USD, tăng 26,2% so với năm 2022. – Tổng giá trị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi ước đạt ~ 5 tỷ USD giảm 10,8 so với năm 2022

Lượng nhập khẩu thịt lợn năm 2023 tương đương 2022 nhưng nhập khẩu phụ phẩm ăn được từ lợn năm 2023 tăng 77%. Nhập khẩu gia cầm giảm so với năm 2022. Trong khi nhập khẩu từ trâu đều tăng (thịt tăng 10,2%; phu phẩm từ trâu tăng 60,1%). Nhập khẩu thịt bò năm 2023 giảm 18,1% trong khi nhập khẩu phụ phẩm từ bò tăng 19,6%. Trong 2 năm trở lại đây, nhập khẩu trâu, bò sống về giết mổ giảm 49-54%.

– Đối với nhập khẩu con giống:

+ Lượng lợn giống nhập khẩu vào Việt Nam năm 2022 là 6.527 con lợn cái giống và 1.375 con lợn đực giống; năm 2023, chúng ta nhập 5.457 con lợn giống cấp cụ kỵ, ông bà và bố mẹ; trong dó nhập 3.746 lợn cái giống và 1.711 lợn đực giống.

+ Lượng gà giống bố mẹ (gà trắng thịt và gà màu thịt) nhập khẩu về Việt Nam năm 2022 là 2.919.811 con; năm 2023 chúng ta nhập khẩu trên 2,82 triệu con gà giống lông trắng và 52.2ngìn con gà giống lông màu cấp bố mẹ giảm 0,9% so với 2022. Lượng gà hướng trứng giống nhập khẩu về Việt Nam năm 2023 là 449,34 nghìn con.

+ Lượng vịt giống ông bà/bố mẹ nhập khẩu về Việt Nam: năm 2021 là 50.021con; năm 2022 là 14.000 con và năm 2023 là 74.519 con.

+ Đối với bò giống nhập khẩu về Việt Nam: năm 2021 chúng ta nhập 18.731 con (trong đó 14.442 con bò thịt và 4.289 con bò sữa); năm 2022 là 9.997 con (5.822 bò thịt và 4.175 bò sữa); năm 2023, Việt Nam nhập 24.340 con bò giống (bò thịt là 22.399 con và bò sữa là 1.941 con).

Đối với TACN: Ước tính cả năm 2023, nước ta nhập khẩu 16,8 triệu tấn nguyên liệu TACN (tương đương 6,8 tỷ USD) (chưa bao gồm nguyên liệu nguồn gốc từ động vật), trong đó một số nguyên liệu nhập khẩu chính: ngô hạt 7 triệu tấn (tương đương 2,1 tỷ USD), khô dầu các loại 4,9 triệu tấn (tương đương 2,4 tỷ USD), lúa mì + lúa mạch 1,4 triệu tấn (tương đương 453 triệu USD), DDGS 1,15 triệu tấn (tương đương 394 triệu USD), cám các loại 474 nghìn tấn (tương đương 110 triệu USD), tấm + gạo 414 nghìn tấn (tương đương 145 triệu USD), đậu tương hạt 343 nghìn tấn (tương đương 226 triệu USD), thức ăn bổ sung 527 nghìn tấn (tương đương 574 triệu USD).


(Nguồn: Cục Chăn nuôi)

Các tin khác

FAO: Dự báo cung - cầu ngô thế giới năm 2023/2024

FAO: Dự báo cung - cầu ngô thế giới năm 2023/2024

Theo dự báo mới nhất ngày 1/2/2024 của FAO, sản lượng ngô thế giới năm 2023/2024 tăng 5,2% so với năm 2022/2023
Doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi trong bối cảnh giá nguyên liệu nhiều biến động

Doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi trong bối cảnh giá nguyên liệu nhiều biến động

Thị trường thức ăn chăn nuôi của nước ta phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, Việt Nam đang đứng thứ 3 thế giới về nhập khẩu khô đậu ...
Tổng quan tình hình chăn nuôi lợn của Việt Nam năm 2023

Tổng quan tình hình chăn nuôi lợn của Việt Nam năm 2023

Mới đây, đại diện Cục Chăn nuôi, ông Nguyễn Trọng Tuyển đã đưa ra những đánh giá khái quát về bối cảnh chăn nuôi lợn thế giới cũng như tình hình ...
Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi

Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi

Mục tiêu chung của đề án là tăng cường hơn nữa năng lực sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước. Mục tiêu cụ thể của Đề án là ...
5 chìa khóa để giảm chi phí thức ăn chăn nuôi từ kinh nghiệm của Prosyn

5 chìa khóa để giảm chi phí thức ăn chăn nuôi từ kinh nghiệm của Prosyn

Giảm tổng chi phí thức ăn là một chủ đề không bao giờ lỗi thời. Làm thế nào để tăng cường hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi (TĂCN), giúp ...
80% chất phụ gia, thức ăn chăn nuôi bổ sung của Việt Nam còn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu

80% chất phụ gia, thức ăn chăn nuôi bổ sung của Việt Nam còn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu

Chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi vẫn là vấn đề nan giải đặt ra cho ngành chăn nuôi từ nhiều năm nay. Ước tính nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập ...
Phụ gia Phytogenics - kỷ nguyên mới của ngành dinh dưỡng động vật

Phụ gia Phytogenics - kỷ nguyên mới của ngành dinh dưỡng động vật

Hiện nay, do tình trạng sử dụng bất hợp lý kháng sinh cho vật nuôi tạo ra một yêu cầu bức thiết về việc tìm kiếm các phương pháp mới để ...
Giải pháp ngăn chặn tiêu chảy ở heo con hiệu quả, an toàn và bền vững

Giải pháp ngăn chặn tiêu chảy ở heo con hiệu quả, an toàn và bền vững

Với hệ đường ruột còn non yếu, heo con thường gặp phải các vấn đề về tiêu hóa và đó là mối quan tâm thường trực của tất cả các nhà ...
Peptide kháng khuẩn - giải pháp mới thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi

Peptide kháng khuẩn - giải pháp mới thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi

Peptide kháng khuẩn là phương tiện mới giúp tăng cường sức khoẻ đường ruột vật nuôi, qua đó hướng đến tăng năng suất chăn nuôi để đem đến lợi tức lớn hơn ...
Dự báo tình hình chăn nuôi gia cầm từ nay đến 2030

Dự báo tình hình chăn nuôi gia cầm từ nay đến 2030

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam đưa ra kịch bản dự báo về tình hình sản xuất và thương mại gia cầm giai đoạn 2024 - 2030.