Loading...
Tuyển dụng

Tuyển dụng

STT Vị trí ứng tuyển Số lượng Mức lương Hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
01 CÁN BỘ KINH DOANH 5 31/05/2024 Hà Nội
02 TRỢ LÝ KINH DOANH 1 31/05/2024 Hà Nội
03 NHÂN VIÊN MUA HÀNG QUỐC TẾ 3 31/05/2024 Hà Nội